Ngày
Giờ
Phút
Giây

Xem World cup - Đến ngay Kool Klub

By koolklub - 16/06/2018

Xem World Cup - Đến Kool Klub Beer Hub
- Xem màn hình LED - Nhậu giá bình dân
- Không gian sức chứa hơn 150 người